Місто отримало лікарню зі всіма її проблемами, боргами і судовими позовами

24 грудня 2020 року, рішенням сесії Каховської міської ради, місто надало згоду отримати засновницькі права (майно і будівлі ще не передані) на медичні установи: Каховську ЦРЛ і Каховський ЦПМСД.

Чи мало право місто відмовитися від лікарні?! Я думаю, що морального — ні! Розуміючи, що фінансово утримувати лікарню — місту дійсно важко. Але за законом № 1009 місто взяло на себе відповідальність щодо засновницьких прав, а це значить, що місто отримало лікарню зі всіма її проблемами, боргами і судовими позовами! І для того, щоб говорити про розвиток, спочатку потрібно зробити аналіз реального стану лікарні, розібратися  з причинами проблем, вирішити їх, а потім тільки можна говорити і про розвиток. маю надію, що всі зрозуміли, що не можна вирішити проблеми, які за словами директорки закладу Олени Мазур — виникали десятиріччями…

28 грудня 2020 за підписом голови Каховської райради Брусенського В. П. О. Б.Мазур пішла у відпустку до 22 січня 2021 року, залишивши в час переходу лікарню на своїх заступників. І за цей період відбулася лише швидка перереєстрація підприємства в державних органах. Наразі, відбувається упорядкування статуту підприємства і контракту керівника — приведення до законодавчих норм, аналіз економічного стану та якості надання медичних послуг.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ФІНАНСУВАННЯ ЛІКАРНІ

Я думаю, що вже всі знають, що фінансування лікарні відбувається з НСЗУ через реалізацію програми медичних гарантій. Більш детальну інформацію ви можете почитати безпосередньо на сайті НСЗУ. Згідно опублікованої там інформації, можна побачити, що Каховська лікарня уклала договори з 1 квітня 2020 р до 31 березня 2021 року на 16 послуг на суму 52 млн. 380 тис грн (аналіз про конкурентоздатність з Новокаховською «сусідкою» можете зробити самостійно). Для того, щоб лікарня могла укладати договори — вона мала стати некомерційним підприємством. І це зроблено! Тепер лікарня — підприємство, яке незалежне у своїй фінансовій діяльності, керується і господарським кодексом, і бюджетним. Діє воно на підставі свого статуту. Управління підприємством, відповідно до його установчих документів, здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Керівник підзвітний власнику, діє від імені підприємства, представляє його інтереси і вирішує всі питання діяльності підприємства — простими словами — не перекладає з хворої голови на здорову.

Основним плановим документом є фінансовий план. Він має затверджуватися до 1 вересня року, що передує плановому. В нашому випадку — це не могло статися у зв’язку з приєднанням у грудні. Тому затверджуємо вже план, можна сказати, постфактум. Що має підприємство зробити без засновника? самостійно спланувати, організувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання підприємства та його матеріально-­технічне забезпечення; самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту. Простими словами: гроші НСЗУ правильно розподілити і на зробітню плату лікарів, і на розвиток лікарні.

До зобов’язань власника належить виділити кошти на комунальні послуги. Фінансове управління, аналізуючи суми фінансових послуг, зауважило, що лікарня просить 9 млн.грн, що прирівнено до фінансування комунальних послуг і енергоносіїв всіх 11 закладів загальної середньої освіти).

До обов’язків підприємства належить: керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та КМУ, нормативно-­правовими актами МОЗ, іншими нормативно-­правовими актами й Статутом; акумулювати власні надходження та витрачати їх, щоб забезпечити діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства України й Статуту.

Я думаю, зрозуміло — яким чином відбувається фінансування. Хто і що має утримувати. Незабаром в лікарні пройде аудит, інвентаризація, — що дасть змогу засновнику лікарні приймати управлінські рішення. В наступних статтях, які будуть обов’язково, я розповім про велике будівництво, пожежну безпеку, інклюзивність приміщень, проведення розслідувань щодо професійних захворювань лікарів та інше.

Галина Гондарєва, заступник міського голови Каховської громади, депутат Херсонської обласної ради.

One thought on “Місто отримало лікарню зі всіма її проблемами, боргами і судовими позовами

Дякуємо за відгук!