Звіт про виконання міського бюджету Каховки за 9 місяців 2020 року (частина 1)

За січень — вересень 2020 року до бюджету міста надійшло 191384 тис. грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду — 132975,3 тис. грн, субвенцій з державного та обласного бюджету — 51967,7 тис. грн, доходів спеціального фонду — 6441 тис. грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 132975,3 тис. грн (71,9% всіх доходів), виконання їх становить 100,5%. Додатково отримано 698,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 6928,3 тис. грн (5,5%).

Близько 94,7% власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 86275,1 тис. грн, або 100,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 530,1 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3486,8 тис. грн (4,2%);
  • плата за землю — 9138,7 тис. грн, що становить 96,1% до плану. Недоотримано 366,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надходження зменшились на 896 тис. грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2020 року.
  • єдиний податок — 21003,2 тис. грн, що становить 98,3% до плану. Недоотримано 361 тис. грн, що пояснюється допущеним податковим боргом станом на 1.10.2020 року у сумі 823,6тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2389,9 тис. грн (12,8%);
  • акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне — 9538,3 тис. грн, або 102,4% до плану. Додатково отримано 224,3 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 1948,9 тис. грн (25,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 51967,7 тис. грн (28,1% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 70207,2 тис. грн (57,5%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 1.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію — 40909,2 тис. грн (100% до плану), медичну субвенцію — 7261,6 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 644,4 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти — 254,3 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції — 1000,2 тис. грн (100,0% до плану), іншої субвенції — 25,3 тис. грн (85,6% до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» — 703,4 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду — 30 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» — 918,2 тис. грн (100,0% до плану), субвенцію на проведення місцевих виборів — 221 тис. грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6441 тис. грн (140,5% до плану 9 місяців 2020 року та 73,6% до річного плану), у тому числі до бюджету розвитку — 3210,3 тис. грн (158,2% до плану 9 місяців 2020 року та 105,1% до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень — вересень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 176700,8 тис. грн (87,1% до плану 9 місяців 2020 року та 68,5% до річного плану), по спеціальному фонду — 20164,2 тис. грн (81,5% до плану 9 місяців 2020 року та 69,9% до річного), у тому числі по бюджету розвитку — 17760,1 тис. грн, що становить 80,8% до планових призначень 9 місяців 2020 року та 77,3% до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально — культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145136,4 тис. грн (82,1% від загального обсягу видатків), з них на освіту — 98735,8 тис. грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID — 19) — 1026,9 тис. грн, культуру — 4367,2 тис. грн, фізичну культуру та спорт — 4960,3 тис. грн, державне управління — 27049,2 тис. грн, соціальний захист та соціальне забезпечення — 8997,0 тис. грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 9 місяців 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей використано 81,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 144794,5 тис. грн, що на 65182,2 тис. грн (31,0%) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста — 123986,1 тис. грн, оплату енергоносіїв — 7299,7 тис. грн, продукти харчування — 1893,6 тис. грн, соціальне забезпечення населення — 2844,8 тис. грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 8521,1 тис. грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 1.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населенню на оплату житлово — комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету та спеціального фонду виконано за січень — вересень 2020 року без кредиторської заборгованості.

Виконання головних показників міського бюджету
Коди

бюджетної

класифікації

 

Найменування Затверджено на січень – вересень  2020 року   з урахуванням змін Виконано за січень – вересень 2020 року

 

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 129574,9 130416,8 100,6
11010000 Податок  та збір на доходи фізичних осіб 85745,0 86275,1 100,6
11020000 Податок на прибуток підприємств 150,0 864,8 576,6
13030000 Рентна плата за користування надрами 55,0 52,1 94,8
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні  підакцизних товарів (продукції) – пальне 1200,0 1269,6 105,8
14031900 Акцизний податок з ввезених  на митну територію  України  підакцизних товарів (продукції) – пальне 4354,0 4445,4 102,1
14040000 Акцизний податок  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів 3760,0 3823,2 101,7
18000000 Місцеві податки 34310,9 33686,4 98,2
20000000 Неподаткові надходження 2702,1 2558,4 94,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 36,0 270,9 752,7
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2340,1 1796,0 76,8
24000000 Інші неподаткові надходження 326,0 491,4 150,8
40000000 Офіційні трансферти 51971,9 51967,7 100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 48170,8 48170,8 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 254,2 254,2 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів  іншим  місцевим бюджетам 3546,9 3542,7 99,1

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 184248,9 184942,9 100,4

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 152,0 122,7 80,8
19010000 Екологічний податок 152,0 122,7 80,8
20000000 Неподаткові надходження 2427,3 3130,6 129,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2,0

 

 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 22,6 22,6 100,3
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2404,7 3105,8 129,2
30000000 Доходи від операцій з капіталом 2006,5 3187,6 158,9
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 2006,5 3187,6 158,9
  ВСЬОГО ДОХОДІВ: 4585,8 6441,0 140,5

(тис.грн)

 

Коди

бюджетної

класифікації

 

 

Найменування Затверджено на січень – вересень  2020 року з урахуванням змін Виконано за січень – вересень 2020 року Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100 Державне управління – разом, у тому числі: 29689,1 27049,2 91,1
   – інша діяльність  у сфері державного управління 1908,4 1637,2 85,8
1000 Освіта 113633,4 98735,8 86,9
2000 Охорона здоровя 1054,7 1026,9 97,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 9852,3 8997,0 91,3
4000 Культура і мистецтво 5069,9 4367,2 86,1
5000 Фізична культура та спорт 5945,3 4960,2 83,4
6000 Житлово – комунальне господарство 19928,4 18529,1 93,0
 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура 3349,6 1846,4 21,7
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 100,0 20,0 20,0
8110 Заходи  із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 208,9 179,7 86,0
8220 Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 39,0 20,6 52,8
8230 Інші заходи  громадського порядку та безпеки 5,0 5,0 100,0
8700 Резервний фонд 291,0
9410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної   субвенції 7261,6 6016,3 82,9
9420 Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залишку коштів  медичної субвенції, що утворився  на початок бюджетного періоду 2718,1 2312,1 85,1
9770 Інші субвенції  з місцевого бюджету   (субвенції до районного бюджету Каховського району  на фінансування окремих програм у галузі охорони здоров’я) 3646,5 2500,4 68,5
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету  (субвенція до  обласного  бюджету на співфінансування  спортивного майданчика  для міні – футболу) 30,4 30,4 100,0
9770 Інші субвенції (субвенція  до  обласного бюджету на фінасування програми  з розвитку людського капіталу) 40,5 4,5 11,1
9770 Інші субвенції (субвенція  до  обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика  для міні- футболу  зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 ) 5,7 0 0
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів 100,0 100,0 100,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 202969,4 176700,8 87,1

ВИДАТКИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100 Державне управління 190,9 190,6 99,8
  – інша діяльність у сфері державного управління 10,3 10,3 100,0
1000 Освіта 3422,1 2236,0 65,3
2000 Охорона здоровя 85,2 85,2 100,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 213,2 209,6 98,3
4000 Культура і мистецтво 339,6 339,5 100,0
5000 Фізична культура та спорт 67,8 63,8 94,2
6000 Житлово – комунальне господарство 4379,6 2953,9 67,4
7130 Здійснення заходів із землеустрою 104,9
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 220,0 220,0 100,0
7324 Будівництво установ та закладів культури 1077,8 1077,0 99,9
7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 800,0 775,3 96,9
7330 Будівництво  інших об’єктів  комунальної власності 6468,7 5244,2 81,1
7350 Розроблення схем планування  та забудови територій (містобудівної документації) 656,3 307,6 46,9
7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 4392,9 4392,8 100,0
7650 Проведення  експертної  грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80,0 17,7 22,1
7670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 1301,0 1301,0 100,0
8340 Природоохоронні заклади  за рахунок цільових фондів 185,1
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм  соціально- економічного  розвитку регіонів 750,0 750,0 100,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 24735,1 20164,2 81,5

Дякуємо за відгук!