Звіт про виконання міського бюджету Каховки за 9 місяців 2020 року (частина 2)

Рішенням сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» визначено:

  • Доходи міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 317098576 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8460403 гривень;
  • Видатки міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 301598576 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 23960403 гривень;
  • Профіцит за загальним фондом у сумі 15500000 гривень;
  • Дефіцит за спеціальним фондом у сумі 15500000 гривень;
    Резервний фонд у розмірі 1051990 гривень.
  • Затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загальному фонду на суму 307098576 гривень, по спеціальному фонду на суму 18460403 гривень;
  • Затверджено розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 30730481 гривень.

Повний текст рішення з додатками розміщено на офіційному сайті Каховської міської територіальної громади.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього  
2 3 4 5  
Податкові надходження 223 451 500 223 264 300 187 200  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 145 598 700 145 598 700    
Податок та збір на доходи фізичних осіб 145 498 500 145 498 500    
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 134 595 000 134 595 000    
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 5 000 000 5 000 000    
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 193 000 4 193 000    
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 710 500 1 710 500    
Податок на прибуток підприємств 100 200 100 200    
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100 200 100 200    
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 66 600 66 600    
Рентна плата за користування надрами 66 600 66 600    
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 66 600 66 600    
Внутрішні податки на товари та послуги 14 064 000 14 064 000    
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 900 000 1 900 000    
Пальне 1 900 000 1 900 000    
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 6 500 000 6 500 000    
Пальне 6 500 000 6 500 000    
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5 664 000 5 664 000    
Місцеві податки 63 535 000 63 535 000    
Податок на майно 26 264 500 26 264 500    
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 93 600 93 600    
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 33 100 33 100    
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 7 300 7 300    
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 7 103 700 7 103 700    
Земельний податок з юридичних осіб 3 476 900 3 476 900    
Орендна плата з юридичних осіб 12 112 000 12 112 000    
Земельний податок з фізичних осіб 876 900 876 900    
Орендна плата з фізичних осіб 2 236 000 2 236 000    
Транспортний податок з фізичних осіб 25 000 25 000    
Транспортний податок з юридичних осіб 300 000 300 000    
Туристичний збір 30 000 30 000    
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30 000 30 000    
Єдиний податок 37 240 500 37 240 500    
Єдиний податок з юридичних осіб 5 574 500 5 574 500    
Єдиний податок з фізичних осіб 28 843 100 28 843 100    
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 822 900 2 822 900    
Інші податки та збори 187 200   187 200  
Екологічний податок 187 200   187 200  
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 117 580   117 580  
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 40 400   40 400  
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 29 220   29 220  
Неподаткові надходження 10 811 303 3 778 100 7 033 203  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 72 000 72 000    
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 5 000 5 000    
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5 000 5 000    
Інші надходження 67 000 67 000    
Адміністративні штрафи та інші санкції 19 000 19 000    
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 48 000 48 000    
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 164 100 3 164 100    
Плата за надання адміністративних послуг 2 042 700 2 042 700    
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 125 000 125 000    
Плата за надання інших адміністративних послуг 1 517 700 1 517 700    
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 400 000 400 000    
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 794 000 794 000    
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 794 000 794 000    
Державне мито 327 400 327 400    
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 310 400 310 400    
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 17 000 17 000    
Інші неподаткові надходження 563 000 542 000 21 000  
Інші надходження 543 000 542 000 1 000  
Інші надходження 542 000 542 000    
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1 000   1 000  
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 20 000   20 000  
Власні надходження бюджетних установ 7 012 203   7 012 203  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6 892 203   6 892 203  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6 129 162   6 129 162  
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” 763 041   763 041  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 120 000   120 000  
Благодійні внески, гранти та дарунки 120 000   120 000  
Доходи від операцій з капіталом 1 240 000 1 240 000  
Надходження від продажу основного капіталу 40 000 40 000  
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 40 000   40 000  
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 200 000   1 200 000  
Кошти від продажу землі 1 200 000   1 200 000  
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1 200 000   1 200 000  
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 235 502 803 227 042 400 8 460 403  
Офіційні трансферти 90 056 176 90 056 176    
Від органів державного управління 90 056 176 90 056 176    
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 85 462 700 85 462 700    
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 85 462 700 85 462 700    
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 798 000 798 000    
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 798 000 798 000    
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 795 476 3 795 476    
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 661 993 1 661 993    
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 905 446 905 446    
Інші субвенції з місцевого бюджету 68 837 68 837    
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 159 200 1 159 200    
Разом доходів 325 558 979 317 098 576 8 460 403  

Дякуємо за відгук!