Звіт про виконання міського бюджету Каховки за 9 місяців 2020 року (частина 3)

РОЗПОДІЛ  ВИДАТКІВ МІСЬКОГО  БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого  бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього  Всього 
Виконавчий комітет Каховської міської ради 32 132 794 17 007 800 49 140 594
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 22 822 503 31 000 22 853 503
Інша діяльність у сфері державного управління 1 100 574 10 000 1 110 574
Архівний відділ Каховської міської ради 1 100 574 10 000 1 110 574
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 800 000 1 800 000
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 175 072 1 175 072
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 300 500 300 500
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 992 826 18 600 1 011 426
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 55 272 55 272
Організація благоустрою населених пунктів 3 782 489 3 782 489
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 72 358 72 358
Будівництво інших об’єктів комунальної власності 9 000 000 9 000 000
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 700 000 7 700 000
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 30 000 30 000
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 60 000 60 000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1 200 1 200
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 188 200 188 200
Управління освіти Каховської міської ради 219 841 548 5 745 902 225 587 450
Управління освіти Каховської міської ради 219 841 548 5 745 902 225 587 450
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1 387 603 1 387 603
Надання дошкільної освіти 66 417 801 3 526 885 69 944 686
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 43 709 007 1 976 657 45 685 664
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 85 462 700 85 462 700
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 6 123 112 53 360 6 176 472
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 331 586 1 331 586
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 341 513 163 000 6 504 513
Інші програми та заходи у сфері освіти – разом, у тому числі: 242 000 0 242 000
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 142 000 142 000
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021 -2025 роки 100 000 100 000
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1 011 129 1 011 129
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1 661 993 1 661 993
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 905 446
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 14 480 14 480
Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 5 233 178 26 000 5 259 178
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 24 724 325 310 000 25 034 325
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 24 724 325 310 000 25 034 325
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 9 450 451 9 450 451
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 159 200 1 159 200
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 667 900 667 900
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10 000 10 000
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 105 000 105 000
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2 000 000 2 000 000
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 40 837 40 837
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 28 000 28 000
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 078 063 310 000 6 388 063
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 2 394 874 2 394 874
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 500 000 500 000
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 10 000 10 000
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 108 000 108 000
Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів іосіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованїсть 100 000 100 000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 072 000 2 072 000
Відділ культури Каховської міської ради 17 162 469 896 701 18 059 170
Відділ культури Каховської міської ради 17 162 469 896 701 18 059 170
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 535 033 535 033
Надання спеціальної освіти мистецькими школами 8 064 926 372 243 8 437 169
Забезпечення діяльності бібліотек 990 874 990 874
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 6 387 705 524 458 6 912 163
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 876 231 876 231
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 307 700 0 307 700
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності 300 000 300 000
Охорона будівлі кінотеатру 7 700 7 700
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 426 065 3 426 065
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 426 065 0 3 426 065
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 666 159 666 159
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” 200 000 200 000
Інші заходи та заклади молодіжної політики 93 490 0 93 490
Програма “Стипендії міської ради для обдарованої молоді” на 2021 рік 63 490 63 490
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 30 000 30 000
Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 85 000 85 000
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 67 000 67 000
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 5 000 5 000
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1 929 902 1 929 902
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 379 514 379 514
Фінансове управління Каховської міської ради 4 311 375 0 4 311 375
Фінансове управління Каховської міської ради 4 311 375 0 4 311 375
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 3 259 385 3 259 385
Резервний фонд 1 051 990 1 051 990
Всього видатків 301 598 576 23 960 403 325 558 979

 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт  об’єктів виробничої,  комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  у 2021 році

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень
1 2 3
Виконавчий комітет Каховської міської ради
Виконавчий комітет Каховської міської ради
Будівництво інших об’єктів комунальної власності Рекнструкція вул. Набережної в м. Каховка 9000000
УСЬОГО Х 9000000

Дякуємо за відгук!