Мовний блог: чи треба називати Каховку Кахівкою

Наростків –овка наша мова не знає, маємо –івкаГригорівка, Сотниківка, Махайлівка. Мало б бути Кахівка, Нова Кахівка. Чи така думка слушна?

У формі назви Каховка, як у краплі води, відбита складна й цікава історія української мови, пов’язана з мовами сусідніх народів. Місто Каховка засноване як власність полковника Дмитра Куликовського 1791 року на місці давньої татарсько-турецької фортеці Іслам-Кермен (букв. “ісламська фортеця”).

За одними відомостями, місто назване на честь військових діячів Російської імперії Миколи та Василя Каховських, за іншими – тільки на честь Василя Каховського, який був першим російським керівником Таврійської області після її анексії 1783 року.

Форма прізвища, від якого утворена назва міста, польська (пол. Kachowski, відомий також давніший варіант Kоchowski), що в суфіксальній частині також збігається з російською (Коховский). Давній шляхетський рід Каховських (Коховських) походив із Сандомирського воєводства. Предки Миколи та Василя Каховських володіли землями на Смоленщині, яку в ХVІІ столітті завоювало Московське царство. Каховські перейшли на службу до царя.

В українській мові, серед іншого, закріпилося два типи прізвищ прикметникового типу: на –овський (під впливом польської та російської мов) та на івський (згідно з ікавізмом – панівною тенденцією української мови замінювати давнє о на і в певних позиціях). Тому в нашій писемній мові засвідчено форми Кохановський, Кулаковський, Петровський, Немировський та Крижанівський, Лубківський, Русанівський, Яворівський тощо.

Оскільки назва Каховка похідна від Каховський, то в ній і залишилося о в наростку. Можна припустити, що якби українська мова вільно розвивалася впродовж ХХ століття, то, імовірно, згадана панівна тенденція ікавізму зачепила б усі прізвища такого типу, і ми б навіть польські прізвища відтворювали допомогою суфіксів -ів та -ськ (гіпотетично: Кахівський, Кохівський). До речі, в “Енциклопедії українознавства” подано форму Кахівка та похідні Кахівське (море), Кахівський (гідровузол) як єдиноприйнятні, але в цьому виданні немає статті, присвяченої роду Каховських.

Тож немає підстав для перегляду назви Каховка.

bbc.com

Дякуємо за відгук!