Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2013 року

бюджетЗагальний фонд
місцевих бюджетів
Протягом звітного періоду постійно проводилася робота щодо забезпечення виконання основних показників місцевих бюджетів з урахуванням вимог голови обласної державної адміністрації, визначених у відповідних розпорядженнях та дорученнях.
В цілому до зведеного бюджету району з урахуванням міжбюджетних розрахунків з бюджетами всіх рівнів надійшли фінансові ресурси в обсязі 75349,4 тис.грн., що до уточненого плану склало 98,7 відсотка.
Як і в минулі роки, основним фінансовим ресурсом місцевих бюджетів залишаються трансферти з державного бюджету. За перше півріччя дотацій та субвенцій з державного бюджету до районного бюджету, а також бюджетів сільських, селищної рад було отримано на загальну суму 62289,8 тис.грн., їх питома вага в загальному обсязі фінансових ресурсів загального фонду місцевих бюджетів району склала 82,7 відсотка.
По дотації вирівнювання з державного бюджету Міністерство фінансів України розрахувалося з районом на 96,4%, за звітний період було недоотримано коштів в сумі 1450,3 тис.грн.
Цільові субвенції з державного бюджету на фінансування заходів по соціальному захисту населення (пільги та субсидії населенню, виплата державної допомоги сім’ям з дітьми) надійшли в сумі 19592,9 тис.грн., що до бюджетних призначень склало 97,4 відсотка, недоотримано – 517,8 тис.грн.
На здійснення виплат прийомним сім’ям з державного бюджету була отримана цільова субвенція в обсязі 176,3 тис.грн., що склало 100,0 % до бюджетних призначень.
Власні та закріплені доходи до зведеного бюджету району за січень-червень надійшли в обсязі 13059,6 тис.грн. та було досягнуто виконання прийнятих зобов’язань цього періоду на 111,5 відсотка. Показники річного плану виконано на 42,5 відсотка, а порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст доходів визначився на рівні 14,3 відсотка.
За даними Каховської ОДПІ станом на 1 липня поточного року недоїмка по платежах до місцевих бюджетів району склала 793,6 тис.грн. В порівнянні з даними на початок року вона зросла втричі.
Видатки загального фонду
Поточні видатки зведеного бюджету району за звітний період склали 80815,8 тис.грн. що до бюджетних призначень склало 91,5 відсотка. З них за рахунок коштів районного бюджету витрати були здійснені в обсязі 71330,5 тис.грн., або 93,4 % до бюджетних призначень, з бюджету Любимівської селищної ради – 800,6 тис.грн. (80,7 %), з бюджетів сільських рад – 8684,7 тис.грн. (78,9 %).
До бюджету розвитку на здійснення видатків капітального характеру з загального фонду були передані кошти до спеціального фонду в обсязі 219,7 тис.грн., (57,2% до бюджетних призначень І півріччя), в тому числі по районному бюджету 9,0 тис.грн.
Виконання бюджету за окремими галузями бюджетної сфери характеризується наступними даними: на утримання закладів освіти та охорони здоров’я були спрямовані бюджетні кошти з усіх місцевих бюджетів в обсязі 50087,4 тис.грн.( по питомій вазі – 62,0 відсотка), на соціальний захист населення – 19953,0 тис.грн. (24,7%), на утримання органів місцевого самоврядування – 3975,5 тис.грн. (4,9%), на культуру та мистецтво – 2519,1 тис.грн. (3,1%),.
Порівняно з аналогічними показними 2012 року в цілому по району видатки зросли на 5,3% (4087,8 тис.грн.), у тому числі на утримання закладів освіти – на 8,3% (2434,7 тис.грн.), соціальний захист населення – на 15,8% (2725,4 тис.грн.), культуру –3,8% (93,1 тис.грн.). По охороні здоров’я видатки скоротилися на 7,2% (1435,4 тис.грн.),
Якщо порівняти економічну структуру видатків першого півріччя, то слід відзначити наявну домінуючу роль захищених статей витрат. Так, видатки соціального спрямування (заробітна плата з нарахуваннями, а також виплата допомог, надання пільг та субсидій в рамках реалізації державних програм по соціальному захисту населення) склали 68269,1 тис.грн і проти рівня аналогічного періоду 2012 року зросли на 8,2 відсотка. Питома вага зазначених видатків в обсязі зведеного бюджету району склала 84,5 відсотка.
Районний бюджет
Що стосується районного бюджету, то в цілому власні доходи та трансферти з державного бюджету надійшли в обсязі 65547,2 тис.грн., що до уточненого плану склало 97,1 відсотка. В тому числі, обсяг власних та закріплених доходів склав 5786,7 тис.грн., або 102,6 відсотка до уточненого плану першого півріччя. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року приріст доходів склав 7,3 відсотка.
Рівень касового виконання видаткової частини районного бюджету склав 93,4 відсотка до бюджетних призначень і в абсолютній сумі видатки були здійснені в обсязі 71330,5 тис.грн. Пріоритетність при здійсненні видатків у звітному періоді надавалася фінансуванню, перш за все, захищеним статтям бюджету. До бюджету розвитку були передані кошти з загального фонду до спеціального в сумі 9,0 тис.грн. ( 100,0% до затвердженого плану).

Дякуємо за відгук!