Про районний бюджет на 2015 рік

На підставі листів Каховської райдержадміністрації від 05.01.2015р. № 18-01-12/8 і від 15.01.2015р. № 18-01-12/35 та відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 113 435 688 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 112 019 100 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету -1 416 588 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 113 435 688 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 111 629 100 грн., спеціального фонду районного бюджету – 1 806 588 грн.;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 220 000 грн. згідно з додатком № 6 цього рішення;
– надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету у сумі 220 000 грн. згідно з додатком № 6 цього рішення;
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 390 000 грн., згідно з додатком
№ 2 цього рішення;
– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі
390 000 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік, які будуть здійснюватись:
– за рахунок окремих надходжень районного бюджету в сумі 27 353 088 грн., у тому числі по загальному фонду – 25 886 500 грн., по спеціальному фонду – 1 466 588 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;
– за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 40 247 000 грн., в тому числі по загальному фонду – 40 247 000 грн. згідно з додатком № 4 до рішення;

– за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі 45 835 600 грн., в тому числі по загальному фонду – 45 495 600 грн., по спеціальному фонду – 340 000 грн. згідно з додатком № 5 до рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 800 000 грн.

4. Передати повноваження на фінансування закладів дошкільної освіти, клубних закладів та бібліотек, які до 01.01.2015 р. фінансувались за рахунок коштів сільських та селищного бюджетів, у вигляді міжбюджетного трансферту – іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських та селищної рад.

5. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 7 цього рішення, формулу розподілу субвенції з районного бюджету на утримання дитячих дошкільних закладів згідно з додатком № 7.1, на утримання клубних закладів згідно з додатком № 7.2 та на утримання бібліотек згідно з додатком № 7.3.

6. Надати право районній державній адміністрації протягом року переглядати формулу розподілу міжбюджетного трансферту з районного бюджету та готувати пропозиції по перерозподілу коштів на розгляд сесії районної ради.

7. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 8 цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою: 2111 – заробітна плата; 2120 – нарахування на заробітну плату; 2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали; 2230 – продукти харчування; 2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 2620 – трансферти органам державного управління інших рівнів; 2710 – виплата пенсій і допомог; 2730 – інші виплати населенню.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
– середньострокові позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у

Законі України «Про Державний бюджет на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2015 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного та обласного бюджетів районному бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

13. Установити, що господарські організації, що належать до комунальної власності району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

14. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2015 рік.

15. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

16. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.

17. Додатки 1–8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

З додатками 1 – 8 до рішення ви можете ознайомитись на офіційному сайті Каховської районної ради kakhovka-rayrada.gov.ua в розділі «Документи» – Рішення ХХХVІ позачергової сесії.

Микола КРУПІН, голова районної ради.

Дякуємо за відгук!